เรียนเชิญ แพทย์ทุกท่านที่สนใจเวชปฏิบัติด้านศัลยกรรมผิวหนังและศัลยกรรมความงาม ร่วมงานประชุม

อย่าพลาด!! งานประชุมนานาชาติ จาก แพทย์ WORLD FACULTIES ทั่วโลกกว่า 150 ท่าน ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ Share Tips and Techniques จาก Real Master ด้านต่างๆ

พลาดปีนี้ อาจต้องรออีก 10 ปี | 1st World Congress Of Dermatologic & Aesthetic Surgery – 38th Annual Meeting

Pre-Congress

  • 7 พฤศจิกายน 2560 : Pre-congress Liposuction Workshop ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี
  • 8-10 พฤศจิกายน 2560 : ณ โรงแรมแชงการีรา กรุงเทพฯ
  • 11 พฤศจิกายน 2560 : Live Surgery Workshop ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี
  • 12 พฤศจิกายน 2560 : Hands-on Cadaver Toxin and Filler Cosmetic Surgery Workshop ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

สำหรับแพทย์ไทยที่สนใจลงทะเบียนราคาพิเศษสำหรับคนไทย
สอบถามเพิ่มเติมที่ พัชรินทร์ (อ้อม) โทร. 081-844-0977
E-mail : s.patcharin2014@gmail.com
Line ID : itcam
ISDS-Bangkok 2017 Secretary


1st World Congress Of Dermatologic & Aesthetic Surgery – 38th Annual Meeting

November 08 – 12, 2017
Bangkok/Thailand

Download Document